Meraih Keberkahan Shalawat Al-Munjiyat

0

Bulan Ramadhan merupakan bulan ibadah, kita sebagai umat nabi Muhammad tidak menyiakn kesempatan emas ini dengan meningkatkan amal ibadah kita. Salah satunya bershalawat. Sangat banyak corak dan jenis shalawat. 

Salah satunya shalawat al-Munjiyat. Sangat tepat di bulan Ramadhan ini untuk memperbanyak shalwat ini bahkan sangat besar fadhilah dan kelebihan shalwat al-Munjiyat ini. Bunyi shalawat tersebut adalah:

“ALLAAHUMMA SHALLI ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN SHALAATAN TUNJIINAA BIHAA MIN JAMII ‘IL AHWAALI WAL AAFAATI WATAQDHI LANAA BIHAA JAMII ‘ALHAAJAATI WATU THOHHIRUNAA BIHAA MIN JAMII ‘ISSAYYI-AATI, WATAR FA ‘UNAA BIHA ‘INDAKA A’LADDAROJAATI WATUBALLIGHUNAA BIHAA AQSHAL GHAAYAATI MINJAMII ‘IL KHOIROOTI FIL HAYAATI WABA’DAL MAMAATI INNAKA ‘ALAA KULLI SYAI-IN QADIIR”

Artinya :
“Ya Allah limpahkanlah rahmat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang dengan rahmat itu Engkau akan menyelamatkan kita dari semua keadaan yang mendebarkan dan dari semua cobaan yang dengan rahmat itu Engkau akan mendatangkan kepada kita hajat, Yang dengan rahmat itu Engkau akan membersihkan kita dari semua keburukan/kesalahan. Yang dengan rahmat itu Engkau akan mengangkat kita kepada setinggi-tinggi derajat.Yang dengan rahmat itu pula Engkau akan menyampaikan kita kepada sesempurna-sempurnanya semua maksud dari semua kebaikan pada waktu hidup dan setelah mati, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Hendaknya di bulan yang mulia ini kita perbanyak bershalawat disamping bersedekah, baca alquran juga lainnya. Raihlah keberkahan sisa Ramadhan dengan shalawat Munjiyat. 

***Helmi Abu Bakar Ellangkawi