Syawal Bulan Silaturrahmi

0

BULAN Syawal merupakan bulan kemenangan setelah sebulan penuh “berjihad” dalam beribadah pada bulan Ramadhan.

Syawal juga bulan ibadah dan sebulan penuh merupakan hari raya. Salah satu ibadah yang menjadi ciri khas dalam bulan Syawal adalah silaturrahmi.

Apabila kita bandingkan dengan bulan lain, di bulan Syawal inilah umat Islam paling banyak melakukan ibadah dalam bingkai silaturrahmi.

Hal ini dapat dibuktikan salah satunya dengan adanya mudik ke kampung halaman masing-masing untuk saling bermaafan dengan saudara dan tetangga serta masyarakat pada umumnya.

Terkadang tidak mudik,namun bersilturrahmi tidak langsung baik melalui kirim SMS, telepon, dan lain sebagainya. Sungguh Syawal menjadi bulan penuh berkah, rahmat, dan ampunan Allah karena umat Islam menguatkan ikatan silaturahmi diantara sesama.

Banyak ayat dan hadist yang menganjurkan untuk bersilaturrahmi, dalam surat An-Nisa disebutkan :“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu” (QS. An Nisaa : 1).

Dalam ayat lainnya juga diungkapankan: “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat” (QS. Al Hujuraat : 10).

Banyak hikmah yang dapat dipetik dari silaturahmi itu, dengan bersilaturrahmi sifat egoism dapat kita redam dan kikis serta terjalinnya interaksi sosial dalam masyarakat.

***Helmi Abu Bakar El-Langkawi (HABeL), Staf Pengajar Dayah Mudi Mesjid Raya Samalanga